شــرکـت ژن فـن (ژنوم فن)

پیشـرو در ارائه بهترین خدمات و آموزش توالی‌یابی نسل جدید (NGS)
برگزارکننده پیشرفته‌ترین کارگاه‌ها در زمینه بیوتکنولوژی، ژنتیک و علوم پزشکی

خدمات صفر تا صد NGS

بهترین و پیشرفته‌ترین خدمات را در زمینه Next Generation Sequencing با شرکت ژن فن تجربه کنید.

whole exome sequencing

بررسی ژن های