خدمات صفر تا صد NGS

بهترین و پیشرفته‌ترین خدمات را در زمینه Next Generation Sequencing با شرکت ژن فن تجربه کنید.

دوره حرفه ای ترسیم شجره نامه ژنتیکی

دوره حرفه ای ترسیم شجره نامه ژنتیکی

يكشنبه 06 مهر يكشنبه 1399 | 3 نظر

دوره فیلترینگ NGS

دوره فیلترینگ NGS

يكشنبه 06 مهر يكشنبه 1399 | 3 نظر

 تخصصی ترین دوره های  آموزشی پاییز 1399

تخصصی ترین دوره های آموزشی پاییز 1399

سه شنبه 01 مهر سه شنبه 1399 | 3 نظر